Privacy

Imageoffice neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.
Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, en e-mailadres.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Imageoffice, Driesstraat 58/203, 9050 Gent om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. Uw persoongegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.
Ons bedrijf kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag.
Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wij verzamelen ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken.
Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:
telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886
online: www.robinsonlist.be

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web:

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt:

Als u ons via het web uw postadres meedeelt:

alle prijzen zijn inclusief btw en worden wekelijks bijgewerkt
fotografen en klanten van imagedesk.be kunnen hun speciale prijs aanvragen via mail